logo

Perfil de Contratant

Fitxa de Tercers

En aquesta secció es troben les descàrregues de les Fitxes de Tercers.

Instància General

En aquesta secció podràs descarregar la instància general.

Perfil de contratant

En aquesta secció de la plataforma online de Castelló Turisme es publiquen periòdicament les contractacions legalment a oferta pública que realitza el Patronat de Castelló Turisme.