logo

Espai D’Art Contemporani de Castelló

L’Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC) s’inscriu dins d’una sèrie d’actuacions dutes a terme pel Projecte Castelló Cultural a fi de promocionar i impulsar la vida cultural de la ciutat. Inaugurat oficialment en 1999, l’EACC va fixar llavors els seus objectius en el debat i la difusió de les pràctiques artístiques més recents, tot això a través d’un programa d’exposicions i activitats paral•leles de caràcter temàtic.

Es vol reflexionar a partir d’ara sobre el significat de la institució museística des d’una lectura plural que comprenga la seua dimensió ideològica, espacial i social, és a dir, la reconsideració del museu i els seus límits, la seua raó de ser i les seues utilitats en una societat que planteja noves demandes.

Parella a aquesta reflexió no es pot deixar de costat el gran potencial que constituïx el fenomen de les configuracions urbanes, de les ciutats; i també ací no sols des d’una dimensió espacial, sinó especialment des de la seua creixent complexitat social, i com no podia ser de cap altra manera, des del llegat de la memòria històrica i col•lectiva.

Testimonis de l’esdevenir de les pràctiques artístiques i dels seus processos de presentació i difusió de la nova consideració del fet artístic, en suma l’EACC vol ocupar un destacat lloc d’intervenció i acció, d’intenses complicitats amb els agents artístics i amb la societat en general.

L’EACC es constituïx de tres espais clarament diferenciats. Primer, trobem l’Espai Didàctic, que consta d’una sala destinada a l’arxiu i la documentació, i d’una altra sala dedicada a la realització de tallers oberts al públic. En el segon lloc, consta de l’Espai Donar, en el qual es programen concerts en què tenen cabuda qualsevol expressió musical contemporània. Finalment, l’Espai Cinema, que oferix a través de la sala de projeccions, cicles temàtics i trobades entre cineastes i videoartistes. També s'hi poden trobar tallers per a aprofundir en les matèries.

En l’actualitat l’EACC disposa de biblioteca i cafeteria.


C/ Prim s/n
12003 Castelló
tel.: +34 964 72 35 40
fax: +34 964 26 07 71

Més informació a
web: www.eacc.es
e-mail: eacc@eacc.es
Accés Lliure
Visites concertades

Relacionats