logo

Casino Antic

Originàriament, aquest edifici del segle XVIII era un palauet i es trobava emplaçat en la cara exterior de la muralla medieval. La seua pobra aparença i la seua escassa funcionalitat van motivar que en el segle XX, més concretament en 1922, es convocara un concurs de projectes per a reformar-lo. El projecte presentat per Joaquim Moragas i Francesc Maristany va guanyar el concurs. Aquest projecte va donar a l’edifici una nova disposició interior i l’elegant aspecte exterior que actualment oferix. Així doncs, les obres van començar l'any 1922 i van finalitzar al juny de 1923.

En l’actualitat s’utilitza en nombrosos esdeveniments públics i privats, per a reunions o banquets. L’edifici adquirix un notable caràcter marcat per la volumetria i pels elements ornamentals que donen la nota de distinció i elegància.

La fatxada principal presenta un perfil escalonat que comença amb la torre en el cantó amb el carrer Enmig i reduïx la seua alçària fins a arribar al nivell de dos plantes. El cantó oposat de la fatxada principal també es remata amb una torre que absorbix el canvi d’alçàries amb la fatxada lateral que dóna al jardí.

La planta baixa es diferencia de la resta pel seu tractament com a base, amb sòcol corregut i estries horitzontals en els paraments. La separació intencionada d’aquesta planta es produïx a través del balcó corregut amb balustrada que marca l’inici de la composició de les plantes superiors. En aquestes plantes els buits verticals són reforçats per elements ornamentals treballats en pedra.

Exemple d’edifici significatiu per la seua funció, ubicació i com a cas molt ben resolt, d’un projecte de reforma. Aquest edifici es convertix en un dels més representatius de Castelló, coincidint amb la primera obra d’un arquitecte de gran trajectòria professional, com és el cas de Francesc Maristany Casajuana.Plaça Porta del Sol 1
12001, Castelló
+34 964 22 58 00
www.realcasinoantiguo.com


Relacionats